Szolgáltatásaink

Kutatás

Kutatási tevékenységünk főként kvalitatív társadalomkutatásokat fed le, azonban vállalunk adott szervezeti célok megvalósításához kapcsolódó feltáró kutatásokat is.

A legutóbbi megbízásokból kiemelendő a Digitális Jólét Nonprofit Kft. egyik projektjében a működő digitális iskolai programok és felületek elemzése, értékelése, illetve a hozzájuk kapcsolódó szabályozási rendszer, koncepció kialakítása.


Sikeres volt
továbbá a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség (KDMKT) pályaorientációs programjának bevezetését megalapozó kutatás, melynek során a térség polgármestereivel fókuszcsoportos interjúkat folytattunk, valamint a program célcsoportjaként azonosított korosztályba tartozó diákok, szüleik és tanáraik véleményét mértük kérdőíves módszerrel.
rendezvény szervezés medeia kft

Tanácsadás

Tanácsadói tevékenységünk magában foglalja a szakértői, a pedagógiai, valamint a vezetői és a folyamat-tanácsadást. 2020 óta pszichológiai konzultációkat is biztosítunk egyének és szervezetek számára egyaránt.

Tevékenységi körünk többek között kiterjed átfogó stratégiai koncepciók kidolgozására, szervezetfejlesztésre, rendszertervezésre, változáskezelésre, projekttervezésre és -vezetésre, valamint projektek monitoringjára. Erős elméleti tudásra építve azonban gyakorlatorientált, alkalmazott tudást adunk át megrendelőinknek. Tanácsadási tevékenységünk a karrier/pályaorientáció esetében az ember-pálya megfelelés támogatását tartja fontosnak, melyhez tesztekkel, számítógépes programokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Tanácsadást Medeia Kft.

Szervezetfejlesztés

Csakúgy, mint minden ember, a szervezetek is különbözőek. Ezért munkánk során kizárólag az adott helyzetre, vállalatra szabott megközelítésmódban hiszünk.

A szervezetfejlesztői munkánk két irányát emelhetjük ki:

Az egyénre ható módszerek a szervezet tagjainak, a dolgozóknak a fejlődését célozzák. A struktúrára ható módszerek inkább a szervezet felépítésének, hierarchiájának, kultúrájának átalakításán keresztül mozdítják elő a szervezet fejlődését. A kétfajta megközelítésmód pontos egyensúlyát a szervezet jelenlegi állapotának felmérése és elemzését követően, a megrendelővel közösen alakítjuk ki. 

Alkalmazott módszereink
 • munkakör- és kompetenciaelemzés
 • szervezeti mutatók mérése és elemzése
 • leadership (emberközpontú vezetés) kialakítása
 • HR folyamatok kialakítása, átalakítása
 • készségfejlesztő tréningek, workshopok
 • szervezeti SWOT elemzés
 • csapatépítés
 • szervezeti kultúra fejlesztése
 • folyamatoptimalizálás

 

Munkáink

A legutóbbi munkáinkból kiemelendő “A területi államigazgatási szervek humán-erőforrásának fejlesztése” c. projektben végzett szervezetfejlesztési/tréneri feladatok biztosítása, amely során a munkavállalók kiégésének megelőzése, kezelése, munkamotivációjuk felmérése, felkeltése, stressztűrő képességük fejlesztése, munkafolyamataik optimalizálása, konfliktuskezelésük segítése volt a megfogalmazott fejlesztési cél.

Munkatársaink végezték két agrárszakképzési centrum és tagintézményeik minőségirányítási rendszerének fejlesztését, továbbá a Tatabányai Szakképzési Centrum vizsgaközpontjának kialakításához SZMSZ és minőségirányítási kézikönyv elkészítését a sikeres intézményi akkreditációhoz.

A Szekszárdi Szakképzési Centrum megbízásából Szintfelmérő és modulközi, továbbá számonkérő rendszer kialakítását végeztük el német, angol és orosz nyelvből, valamint minőségbiztosítási, monitoring és tanácsadási tevékenységet láttunk el.

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége részére szervezetfejlesztési koncepció és kézikönyv megalkotása, valamint az országosan kiépítendő szervezeti hálózat felépítésében való részvétel mellett a vezetői tanácsadás és kompetenciafejlesztés is megjelent tevékenységünk lényeges fókuszaként. 

Büszkék vagyunk a Kereslet- és Kínálatvezérelt Képzési és Szakképzés-fejlesztési Stratégia megalkotásában való részvételünkre a Közép-Duna-menti Kiemelt Térség területét érintően, melynek része volt a Képzési és Foglalkoztatás-fejlesztési Fórum működési modellje, Pályaorientációs program és innovatív projektötletek kidolgozása.

 

Részt vettünk az OFA Nonprofit Kft. megbízásából a közösségi beágyazódást támogató szakterületi tanácsadás nyújtásában is.

Mentorálás

Mentorálás során célunk partnereink együttműködő, cselekvő támogatása. Szeretnénk megerősíteni ügyfeleinket saját szakértelmük alkotó alkalmazásában, munkájuk sikerre vitelében. Az esetleges elakadásaik felismerésében és megfogalmazásában, a hatékony változtatások megtalálásában támogatjuk őket. Segítjük az ismeretek szakszerű alkalmazását, erőforrásaik feltárását, mozgósítását és a proaktív megoldások megtalálását.

Szakterületeink

Mentoraink tapasztalt, magasan képzett szakemberek, akik az alábbi területeken tudnak támogató visszajelzést, potenciális fejlődési irányokat adni:

 • probléma- és helyzetfelismerés; nehéz helyzetek és emberek kezelése;
 • kommunikációs akadályok leküzdése;
 • konfliktusok kezelése;
 • motiválni, hatni tudás, meggyőzés képessége;
 • nyitottság, rugalmasság;
 • empátia és türelem a mindennapokban
Mentorálás, coaching - Medeia Kft.

Képzés

Képzési tevékenységeink felnőttképzésre, kiemelten pedagógusok továbbképzésére irányulnak. Vállalunk szervezeteken belüli projektekhez vagy rendszerbevezetésekhez kapcsolódó szakmai képzéseket és tréningeket, valamint önálló képzéseket például projektmenedzsment, humánerőforrás-fejlesztés, és fenntarthatóság területeken.

komunnikációs tréningek medeia kft

Rendezvényszervezés

Cégünk vállalja szakmai rendezvények – akár hazai, akár nemzetközi konferenciák / workshopok – lebonyolítását.

A szervezésen túl vállaljuk catering szolgáltatások mellett azok szakmai előkészítésének koordinációját (egyeztetés, szakmai panelek összeállítása), az ülések moderálását, valamint a rendezvények outputjainak összefoglalását is.

rendezvény szervezés medeia kft